پنجشنبه 27 دي 1397   12:56:24

آلبوم تصاوير

تاسیسات منطقه هفت
تاسیسات اندازه گیری نفت شهر
تاسيسات اندازه گيري نفت شهر
تاسيسات تقويت فشار اراك
تاسيسات تقويت فشار اراك
تاسيسات تقويت فشار اراك
تاسيسات تقويت فشار اراك
تاسيسات تقويت فشار اراك
تاسيسات تقويت فشار اراك
تاسيسات تقويت فشار بيجار
تاسيسات تقويت فشار گاز فامنين
تاسيسات تقويت فشار گاز فامنين
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما