پنجشنبه 27 تير 1398   16:20:47

آلبوم تصاوير

پنجاه و پنجمین جلسه کمیته مرکزی حریم و پاکسازی شرکت انتقال گاز با حضور آقایان عبدی زاده و محمود متین و اعضای کارگروه حریم 97/06/14
1
2
3
4
5
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما