جمعه 3 اسفند 1397   20:53:04

آلبوم تصاوير

نخستین المپیاد فنی و عملیاتی بهره برداران تاسیسات تقویت فشار شرکت انتقال گاز ایران 9 و 10 مهرماه 97
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما