پنجشنبه 27 تير 1398   16:38:04

آلبوم تصاوير

جلسه بررسی نتایج توافقات به دست آمده در خصوص مسایل تدارکاتی منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران 97/10/15
1
2
3
4
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما