چهارشنبه 7 فروردين 1398   06:00:50

آلبوم تصاوير

جلسه بررسی نتایج توافقات به دست آمده در خصوص مسایل تدارکاتی منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران 97/10/15
1
2
3
4
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما