جمعه 25 آبان 1397   17:31:07

آلبوم تصاوير

گزارش تصویری افتتاحیه رسمی پروژه تاسیسات تقویت فشار گاز فراشبند 10 (منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران)
فراشبند 1
فراشبند 2
فراشبند 3
فراشبند 4
فراشبند 5
فراشبند 6
فراشبند 7
فراشبند 8
فراشبند 9
فراشبند 10
فراشبند 11
فراشبند 12
فراشبند 13
فراشبند 14
فراشبند 15
فراشبند 16
فراشبند 17
فراشبند 18
فراشبند 19
فراشبند 20
فراشبند 21
فراشبند 22
فراشبند 23
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما