چهارشنبه 7 فروردين 1398   06:14:00

آلبوم تصاوير

اولین دوره تخصصی آموزشی operation and process design in gas compressor station توسط دکتر گلشن با حضور نمایندگان مناطق و واحدهای ستادی، شرکت انتقال گاز ایران 97/01/30 الی 97/01/26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما