چهارشنبه 7 فروردين 1398   05:16:51

آلبوم تصاوير

بازدید توکلی ازتاسیسات تقویت فشار و مرکز بهره برداری بیجار و عملیات حفاری خط کامیاران - مریوان 97/07/18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما