دوشنبه 5 فروردين 1398   02:11:29

آلبوم تصاوير

سیزدهمین جلسه تعمیرات و ملزومات شرکت انتقال گاز ایران در سال ۹۷ با حضور مناطق دهگانه از طریق ویدیو کنفرانس 97/08/14
1
2
3
4
5
6
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما