يكشنبه 29 ارديبهشت 1398   12:20:55
11:261397/9/17 شنبه
برگزاری جلسه بازنگری مدیریت منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران

با حضور مدیر و اعضای هیات رییسه منطقه سه عملیات، همچنین برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس با روسای تاسیسات تقویت فشار گاز، جلسه بازنگری مدیریت در ادامه ی ممیزی های داخلی IMS 2015  در ستاد این منطقه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی منطقه سه عملیات: در این جلسه مدیر منطقه دستاوردهای این ارزیابی و ممیزی را بسیار مفید برای منطقه دانسته و افزود: بررسی نقاط ضعف و قوت توسط ارزیابان می تواند در توسعه توانمندی ها و آماده تر شدن منطقه نقش به سزایی داشته باشد.
گفتنی است؛ ممیزی داخلی این منطقه (IMS2015) در ماه جاری توسط واحد تحلیل سیستم های منطقه، انجام  و تمامی نواقص موجود در سطح منطقه مشخص شد و جهت رفع آن ها اقدام اصلاحی صورت پذیرفت.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما