دوشنبه 30 مهر 1397   13:30:29
اطلاعیه ها
1397/7/7 شنبه10:06
طی حکمی از سوی سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، یدا... کلانی به سمت سرپرست حراست شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
1397/6/25 يكشنبه14:21
طی حکمی از سوی سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، حمید زهرائی نیا به سمت رئیس دفترمدیرعامل و هیأت مدیره شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
1397/5/17 چهارشنبه13:26
1397/3/27 يكشنبه15:58
طی حکمی از سوی حمیدرضا عراقی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و راهبری فن بازار تخصصی صنعت گاز
1397/2/25 سه‌شنبه09:14
طی حکمی از سوی سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، امین عبادی به سمت مدیر منطقه هفت عملیات انتقال گاز ایران منصوب شد.
1397/2/3 دوشنبه16:07
با صدور احکام جداگانه ای از سوی توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران رئیس ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران مناطق دهگانه عملیات انتقال گاز ایران منص
1397/2/3 دوشنبه12:14
با صدور احکام جداگانه ای از سوی توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران جانشین اول و اعضای اصلی ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت انتقال گاز ایرا
1397/1/28 سه‌شنبه12:59
طی حکمی از سوی سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، محمد کارخانه به سمت نماینده کارفرما در هیأت انتخاب مشاور شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
1397/1/27 دوشنبه14:22
طی حکمی از سوی مهندس سعید توکلی مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران، آقای سید محمد سراجی به سمت مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران منصوب شد.
1396/12/26 شنبه16:24
طی حکمی از سوی مهندس عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، آقای کامران دهقانی، به عنوان سرپرست مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد.
1396/10/25 دوشنبه12:19
طی احکام جداگانه ای از سوی سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، پیمان خضرایی به سمت مدیر منطقه یک عملیات انتقال گاز ایران و امین عبادی به سمت
1396/10/23 شنبه10:26
طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، آقای محمدرضا صدیقی، به عنوان مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران و آقای
12>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما