يكشنبه 3 شهريور 1398   21:09:49
اخبار و رویدادهای مهم
10:111397/12/20 دوشنبه
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران؛
رکوردی جدید در افزایش 24 درصدی قابلیت اطمینان تأسیسات تقویت فشار گاز و میزان 100درصد در دی ماه سال جاری

پایداری شبکه انتقال گاز کشور با کاهش توقف های اضطراری تأسیسات تقویت فشار گاز افزایش یافته است.
سعید توکلی، مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه تأسیسات تقویت فشار گاز در سال جاری گفت: با تلاش همکاران عزیزم در مناطق عملیاتی و با برنامه ریزی مناسب در نگهداری و تعمیرات تأسیسات حیاتی شبکه انتقال گاز کشور، تعداد توقف های اضطراری در این حوزه 24 درصد نسبت به مدت مشابه سال 96 کاهش یافته است.
وی با بیان این که هرچه میزان توقف تأسیسات کاهش داشته باشد، میزان قابلیت اطمینان افزایش می یابد، اظهار داشت: در همین راستا قابلیت اطمینان تأسیسات نیز معادل 24 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
توکلی با بیان این که قابلیت اطمینان (براساس فرمول های استاندارد) سال 96 حدود 2 هزار و 79 ساعت بوده است، گفت: در حال حاضر این عدد به 2 هزار و 585 ساعت رسیده که 506 ساعت رشد در این زمینه را نشان می دهد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات تقویت فشار گاز گفت: این موضوع در نهایت باعث پایداری شبکه انتقال گاز کشور و تأمین گاز ذی نفعان به بهترین شرایط ممکن شده است.
توکلی در ادامه افزود: تعداد توقف های اضطراری در سال جاری 93 مورد کاهش داشته که رکوردی قابل توجه در حوزه ی انتقال گاز کشور است و هم چنین قابلیت اطمینان تأسیسات انتقال گاز در دی ماه برای اولین بار 100درصد بر مبنای گزارش دیسپچینگ ملی گاز ایران اعلام گردید که نشانه ی رویکرد سیستمی و تلاش همه ارکان شرکت می باشد.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما