چهارشنبه 22 آبان 1398   17:43:13
اخبار و رویدادهای مهم
11:381398/7/14 يكشنبه
انجام عملیات گسترده تعمیرات خط لوله سوم سراسری در منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران

 باهدف افزایش ایمنی و پایداری شبکه انتقال گاز، عملیات تعمیرات 55 کیلومتر از خط لوله سوم سراسری در محدوده مرکز بهره برداری خطوط لوله کوه نمک (قم) انجام پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران، صادق پور مدیر منطقه سه ضمن اعلام مطلب فوق افزود: تعمیرات خط لوله مذکور مطابق برنامه زمان بندی منطقه و براساس گزارش پیگرانی هوشمند، در مدت زمان کمتر از 5 ماه با مدیریت مرکز بهره برداری خطوط لوله کوه نمک و با مشارکت مستقیم مرکز بهره برداری خطوط لوله ساوه و پشتیبانی سایر واحدهای ستادی منطقه به صورت شبانه روزی و بی وقفه به اتمام رسید و خط لوله  مذکور که نقش مهمی در امر انتقال گاز به شمال و شرق و غرب کشور دارد  بدون هیچ محدودیتی در سرویس قرار گرفت.
مدیر منطقه سه عملیات ضمن اشاره به صرفه جویی های به عمل آمده در بخش مدیریت مصرف گاز در زمان انجام تعمیرات خاطرنشان کرد: عملیات گسترده تعمیرات خط لوله سوم سراسری در راستای افزایش پایداری شبکه انتقال گاز انجام گردید.
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما