يكشنبه 29 ارديبهشت 1398   11:41:46
اخبار مناطق عملیات
15:171397/3/20 يكشنبه
اجرای مصاحبه کیفی پروژه پژوهشی رضایت شغلی کارکنان

تیم پژوهشی پروژه کشوری پژوهش رضایت شغلی کارکنان، با حضور در منطقه 4 عملیات انتقال گاز به اجرای مصاحبه کیفی پرداختند.
مدیر منطقه چهارعملیات انتقال گاز ایران، با اشاره به این خبر افزود : یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی مدیریت توجه به انگیزش کارکنان است چرا که تحقق این مهم، افزایش تولید، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت خدمت را بدنبال دارد.
ناصر علوی شهری ادامه داد : رضایت مندی شغلی ، انگیزش را نیرومند می سازد زیرا کارکنان احساس می‌کنند مورد پذیرش سازمان هستند و در امور آن دخیل اند بنابراین احساس مالکیت در آن ها ایجاد شده و عواملی همچون: غیبت، ترک شغل و ضایعات کاهش یافته و در مقابل، انگیزش، تعهد، رضایت شغلی و کارآیی سازمانی افزایش می یابد.
وی ضمن تقدیر از مجریان برگزاری چنین طرح پژوهشی در سطح ملی گاز ابراز امیدواری کرد تا با تعامل هر چه بیشتر ، این طرح به سرانجام لازم دست پیدا نماید.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما