دوشنبه 5 فروردين 1398   02:49:49
اخبار مناطق عملیات
09:571397/6/20 سه‌شنبه
مدیر منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران:
نظام همیاری و مشارکت همراه با تفکر و تجربه پشتوانه محکمی برای کارکنان محسوب می شود

به منظور افزایش مشارکت و بهره گیری از خرد همکاران، دومین جلسه شورای همیاری و مشارکت با حضور مجتبی گلستانه مدیر منطقه، معاونین و اعضاء شورای همیاری و مشارکت در محل سالن جلسات ستاد مرکزی منطقه برگزار شد.
در این جلسه مجتبی گلستانه مدیر منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران ضمن تشکر و قدردانی از اقدامات انجام شده توسط شورا گفت: نظام همیاری و مشارکت بدون حد و مرز است که همراه با تفکر و تجربه پشتوانه محکمی برای تمامی کارکنان محسوب می گردد.
وی در ادامه افزود: نظام مشارکت و همیاری با استفاده از پیشنهادات سازنده و مفید باعث ایجاد انگیزه مضاعف و افزایش حس همکاری در میان کارکنان خواهد شد.
در این جلسه همچنین محمد بهشتی فر دبیر شورای همیاری و مشارکت توضیحات جامع و مبسوطی از عملکرد شورا ارایه نمود و اظهار داشت: مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم سازی، بهبود و روابط انسانی میان مدیریت و کارکنان را بدنبال خواهد داشت که این امر در نهایت موجب ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان خواهد شد.
 
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما