دوشنبه 28 مرداد 1398   19:51:18
اخبار مناطق عملیات
10:431398/3/7 سه‌شنبه
برگزاری دوره طرح تدوین شناسنامه روان شناختی مدیران در ستاد منطقه سه عملیات انتقال گاز

به گزارش روابط عمومی منطقه سه عملیات انتقال گاز: شناسائی و بررسی وضعیت سلامت روان پرسنل و مدیران یکی از مهم ترین روش های شناسائی و توانمند سازی افراد در محیط های کاری است، لذا شرکت انتقال گاز ایران در راستای شناسائی و توانمند سازی مدیران خود به عنوان اساسی ترین رکن کارآمدی سازمان، طرح تدوین شناسنامه روان شناختی مدیران شرکت انتقال گاز را با هدف افزایش تطابق و تناسب شغل و شاغل و دستیابی به بهزیستی روان شناختی توسط مرکز روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی و به درخواست مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران، با حمایت مدیریت توسعه منابع انسانی آغاز نموده و با اجرای پروژه در چهار منطقه، گام پنجم را در منطقه سه عملیات انتقال گاز اجرا نمود و در تلاش است تا به ارزشمند ترین هدف خود یعنی افزایش سطح بهزیستی روان شناختی در سازمان دست یابد.
صادقپور ضمن اعلام مطلب فوق افزود : ارزیابی شایستگی های روانشناختی رهبری و مدیریت کارمندان منطقه سه با برگزاری جلسه تشریح و آماده سازی توسط مجری پروژه دکتر عسگری و 4 نفر از متخصصان حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی با همراهی همکاران ستاد انتقال گاز به عنوان ناظرین پروژه و با انتخاب جامعه آماری به تعداد 46 نفر از کارمندان شاغل در سمت های نمودار کلی سازمان (top chart) و سمت های یک رده پائین تر از آن با ماهیت سرپرستی و مسئول طی دو روز و در دو گروه در تاریخ های 98/2/31 و 98/3/1 در واحد آموزش منطقه انجام پذیرفت.
مدیر منطقه سه افزود : گام های شناسائی توانمندی ها در اجرای پروژه مذکور مشتمل با سه فرایند اصلی شامل: مصاحبه حضوری روان شناختی مبتنی بر شایستگی، آزمون های نرم افزاری ( تست الکترونیکی ) و آزمون های کتبی می باشد.تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما