پنجشنبه 27 دي 1397   12:32:40
اخبار مناطق عملیات
11:391396/11/14 شنبه
برگزاری اولین دوره ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) در منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران

در راستای سیاست ها و استراتژی های شرکت ملی گاز ایران در خصوص مقوله سرآمدی با هدف بسترسازی برای تحقق اهداف عالیه شرکت ملی گاز ایران و ایجاد توسعه متوازن ، همچنین ایجاد فضای یادگیری و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات در بین شرکت ها، اولین دوره ارزیابی تعالی سازمانی (EFQM) در تاریخ های 3و 4 بهمن ماه 96 توسط سر ارزیاب خارج سازمان و ارزیابان داخلی شرکت ملی گاز ایران به مدت 2 روز در منطقه دو انجام پذیرفت.
گلستانه مدیر منطقه دو عملیات انتقال گازایران، در خصوص مدل تعالی سازمانی (EFQM) بیان داشت : مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار می توانند به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان عملکرد در سازمان های مختلف بکار گرفته شوند و با بکارگیری این مدل ها سازمان ها می توانند از یک سو میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان ها به ویژه بهترین آنها مقایسه کنند.
گفتنی است در جلسه اختتامیه ضمن ابراز خرسندی ارزیابان از توان و عملکرد منطقه دو در مسیر تعالی سازمانی ، نقاط قابل بهبود مطرح شد.
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما