دوشنبه 5 فروردين 1398   02:58:55
اخبار مناطق عملیات
12:111397/7/28 شنبه
برگزاری هجدهمین نشست روسای هماهنگی روابط عمومی های صنعت نفت در ستاد منطقه سه

با حضور موسوی شاد، رئیس امور هماهنگی روابط عمومی های صنعت نفت و سایر اعضای این نشست و مهندس صادقپور مدیر منطقه سه، هجدهمین نشست هماهنگی روابط عمومی های صنعت نفت به میزبانی منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران برگزار گردید.
در ابتدای این نشست ستایشگر رییس روابط عمومی منطقه سه، ضمن خوش آمد گویی به اعضا، به معرفی منطقه سه و ارایه گزارشی از روابط عمومی این منطقه پرداخت .
بر اساس این گزارش: موضوع این نشست بروز رسانی بانک اطلاعات کارکنان روابط عمومی های صنعت نفت بود که هر یک از اعضا به بیان گزارش اقدامات خود در این خصوص پرداختند.
در ادامه نقش روابط عمومی های صنعت نفت جهت افزایش تعلق سازمان و تقویت انگیزه و تلاش کارکنان در بخش های مختلف تاکید شد.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما