شنبه 29 دي 1397   01:46:09
اخبار مناطق عملیات
14:321397/2/24 دوشنبه
تاسیسات تقویت فشار گاز دهق ، اصفهان و دوراهان میزبان دانشجویان دانشگاه هنر تهران

بنا به درخواست شرکت انتقال گاز ایران ، به منظور دستیابی به محیطی آرام و متناسب از لحاظ ارگونومی صنعتی در اتاق های کنترل تاسیسات و ساختمان حراست گروهی از دانشجویان معماری دانشگاه هنر تهران از مجتمع های  تاسیسات تقویت فشار گاز دهق ، اصفهان و دوراهان بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید 2 روزه پس از بررسی عواملی همچون نورسنجی و صوت سنجی که از طریق توزیع و تکمیل فرم های نظرسنجی ، نشست نزدیک با همکاران  بهره بردار و روسای تاسیسات و استماع نقطه نظرات این عزیزان انجام شد ، مقرر گردید دانشجویان مذکور با ارائه طرحی تلفیقی از معماری سنتی و مدرن نسبت به فراهم نمودن محیطی آرام و مناسب جهت شاغلین در اتاق های کنترل و حراست اقدام نمایند.

 
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما