پنجشنبه 25 مرداد 1397   13:30:02
مناقصه و مزایده
1397/5/22 دوشنبه11:54
P/F: INSTRUMENT CONTROL SYSTEM ZORYA & SUMY مناقصه شماره : EK74/9342160-SL
1397/5/20 شنبه12:56
شماره آگهی : 87370008 شماره مجوز :2113 .1397
1397/5/16 سه‌شنبه08:32
شماره آگهی : 87370007 شماره مجوز: 1397.2094
1397/5/14 يكشنبه11:21
شرکت انتقال گاز در نظر دارد نسبت به فروش 13 قلم نوار و پرایمر خارج از رده مطابق جدول پیوست اسناد مزایده موجود در انبار منطقه 8 عملیاتی انتقال گاز (شه
1397/5/14 يكشنبه11:18
شرکت انتقال گاز در نظر دارد قطعات یدکی خودرو پاترول مازاد بر نیاز موجود در مناطق 1 و 8 عملیات انتقال گاز (شهرستان های تبریز و میانکوه) را از طریق مزا
1397/5/13 شنبه12:32
(شماره مناقصه : 87160017)، ( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 3168401 )
1397/5/13 شنبه12:23
(شماره مناقصه: 87160016)، ( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: 3168718)
1397/5/13 شنبه12:15
(شماره مناقصه: 87160015)، ( کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات : 3168717)
1397/5/6 شنبه10:50
حراست و حفاظت از اماکن، اموال و تأسیسات منطقه 5 عملیات انـتقال گاز
1397/5/2 سه‌شنبه15:17
(شماره: 87170041)
1397/5/1 دوشنبه16:24
خرید 5 عدد رگلاتور
1397/4/30 شنبه09:03
خدمات پشتیبانی عمومی تخصصی ستاد شرکت انتقال گاز ایران
1397/4/25 دوشنبه11:58
P/F: GAS COMP. SUMY تقاضای شماره : MD99/9540425-SL
1397/4/24 يكشنبه08:19
(شماره مناقصه: 87170008 )، (کد فراخوان در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات: 3168417 )
1397/4/20 چهارشنبه08:04
شماره آگهی : 87370005 شماره مجوز: 1397.1610
1397/4/20 چهارشنبه07:45
تعمیر و نگهداری پست برق تاسیسات شهید محمدی
1397/4/19 سه‌شنبه09:23
توسعه ساختمان اداری ستاد منطقه 5 عملیات انتقال گاز
1397/4/13 چهارشنبه10:00
شماره آگهی : 87370004 شماره مجوز:1397.1497
1234567>>>
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما