چهارشنبه 2 بهمن 1398   18:32:08
مناقصه و مزایده
11:081398/6/3 يكشنبه
فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی تخصصی ستاد شرکت انتقال گاز ایران را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی همراه با اعلام آمادگی کتبی، فیش واریزی بابت هزینه اسناد و گواهی نامه های خواسته شده در بند 5 به واحد امور پیمان ها مراجعه نمایند.
1) موضوع مناقصه: خدمات پشتیبانی عمومی تخصصی ستاد شرکت انتقال گاز ایران
2) محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها
2-1 ) محل دریافت اسناد: تهران، خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش (آیت ا...  هاشمی رفسنجانی) بلوار اسفندیار – پلاک 27  طبقه اول اتاق 104 امور پیمان ها
 2-2 ) زمان و مهلت دریافت اسناد: توزیع اسناد مناقصه بین مناقصه گران از تاریخ 98/06/03 الی 98/06/11 می باشد.
2-3) تحویل پیشنهادها: پیشنهادات حداکثر باید تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 98/06/25 در مقابل اخذ رسید کتبی به کمیسیون مناقصات طبقه 8 اتاق 805 تحویل گردد.
2-4) گشایش پیشنهاد ها: بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت روز یک شنبه مورخ 98/07/14 در کمیسیون مناقصات شرکت انتقال گاز ایران.
2-5) برآورد اولیه مناقصه  مبلغ 117.733.485.813 ریال می باشد.
تذکر: در صورت تغییر تاریخ بازگشایی از طریق اطلاعیه کتبی، زمان گشایش پاکات به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
3) نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 4.322.669.716 ریال متناسب با انواع تضمین های اعلام شــــده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402 / ت 50569 هـ  مورخ 94/9/22
4) نحوه دریافت اسناد و هزینه آن:
متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد می توانند به نشانی قید شده در بند دو فراخوان مراجعه نمایند. همچنین مبلغ 500/000 ریال هزینه تهیه اسناد را به شماره حساب شبا 150100004101090530233049IR بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت انتقال گازایران واریز و فیش آن را به همراه اعلام آمادگی ارائه نماید.
5) سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه
5-1) توانایی ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ اولیه پیمان.
5-2) ارائه گواهی صلاحیت معتبردر رسته خدمات عمومی، تعمیر و نگهداری و امورتاسیسات.
5-3 ) مناقصه گران موظف به ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی صلاحیت و آخرین صورت های مالی حسابرسی  شده می باشند.
6) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت shana.ir  موجود می باشد.
7) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81314278 و  81314164 تماس حاصل نمائید.
پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که بر اساس آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12قانون برگزاری مناقصات تائید صلاحیت شده باشند.
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما