دوشنبه 30 مهر 1397   14:14:26
مناقصه و مزایده
17:301396/8/2 سه‌شنبه
مزایده فروش اجناس مخابراتی مازاد بر نیاز منطقه 4 عملیات (مشهد)

مزایده شماره 103-96 ، فروش اجناس مخابراتی مازاد بر نیاز
منطقه 4 عملیات(مشهد)
شرکت انتقال گاز در نظر دارد  اجناس مخابراتی مازاد بر نیاز موجود در انبار منطقه 4 عملیات (مشهد) به وزن تقریبی 3100 کیلوگرم را از طریق مزایده عمومی ، بفروش برساند. 
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی بمدت یک هفته در ساعات اداری (بجز پنجشنبه و جمعه) جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس تهران میدان 7 تیر بالاتر از مسجد الجواد پلاک 273 طبقه سوم واحد جمع­آوری و واگذاری کالا مراجعه نموده و یا با تلفن 81314207 و 81314019 و 8347312  تماس حاصل نمایند. ضمناّ سپرده شرکت در مزایده پنج درصد مبلغ پیشنهادی و بصورت ضمانتنامه معتبر و یا فیش واریزی به حساب شرکت انتقال گاز بوده و ارائه اسناد ذیل الزامی است:
1- فیش واریزی 200000 ریالی به حساب شماره 2179058004006 نزد بانک ملی شعبه مبارزان بنام شرکت انتقال گاز ایران.
2- ارائه ضمانتنامه شرکت در مزایده به مبلغ 5% مبلغ پیشنهادی و یا فیش واریزی به حساب شماره 2179058004006 نزد بانک ملی شعبه مبارزان بنام شرکت انتقال گاز ایران               
                                     
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما