سه‌شنبه 21 آبان 1398   05:53:39
مناقصه و مزایده
12:551398/2/25 چهارشنبه
فراخوان مناقصه عمومی شماره 78980113 (دو مرحله ای)

منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظر دارد پیمان تعویض پوشش 24940متر طول خط لوله گاز 12 اینچ قشم / توانیر  را  از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی همراه با اعلام آمادگی کتبی، فیش واریزی بابت هزینه اسناد و گواهی های خواسته شده در بند 6 حداکثر تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 98/03/01 به واحد امور پیمان های منطقه مراجعه نموده و یا اعلام آمادگی را به شماره 33671267-076 (پیگیری32196075) نمابر نمائید.
1) نام و نشانی مناقصه گزار: منطقه شش عملیات انتقال گاز، بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/ بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2
2) موضوع مناقصه: پیمان تعویض پوشش 24940متر طول خط لوله گاز 12 اینچ قشم / توانیر 
3) محل، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها:
1-3  محل دریافت اسناد: بندرعباس، روبروی پلیس راه میناب/ بندر، فرعی سمت راست، کیلومتر2، امور پیمان ها
2-3 زمان و مهلت دریافت اسناد: توزیع اسناد مناقصه بین مناقصه گران از تاریخ 98/02/23 الی 98/03/01 می باشد.
3-3 تحویل پیشنهادها: پیشنهادات حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/03/25 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها تحویل داده شود.
4-3 گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه مورخ 98/04/30 در شرکت انتقال گاز ایران به نشانی تهران، میدان هفت تیر، جنب کوچه بهارمستیان، شرکت انتقال گاز ایران، بازگشایی خواهند شد.
تذکر: در صورت تغییر تاریخ بازگشایی از طریق اطلاعیه کتبی، زمان گشایش پاکات به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.
4) نوع و مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار:
مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 4/300/000/000 ریال متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
5) نحوه دریافت اسناد و هزینه آن:
متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد می توانند به نشانی قید شده در بند 3 فراخوان مراجعه نمایند. همچنین مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد را به شماره حساب سیبا 2174535401005 واریز و فیش آنرا به همراه اعلام آمادگی نمابر نموده و در صورتی که خواستار اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز می باشید، لازم است ضمن درخواست کتبی این مطلب، آدرس دقیق پستی را اعلام نمایند.
6) سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: 
1-6- توانایی ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10 % بار مالی پیمان در صورت برنده شدن، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22
2-6- ارائه گواهی صلاحیت معتبر پایه 4 نفت و گاز و یا پایه 4 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
3-6- برنده مناقصه موظف به ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی، وصورت های مالی حسابرسی شده می باشد.
4-6- دارا بودن ظرفیت آزاد معادل 140/006/000/000 ریال.
4-7- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
7) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3200358 و سایت  shana.ir موجود می باشد.
8)جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت منطقه به آدرس
www.nigc-dist6.irمراجعه نمایید.
پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهدشد که براساس آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تائید صلاحیت شده باشند.
 تلفن تماس: 6012 و 32196234 -076

روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                                                           

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما