يكشنبه 3 شهريور 1398   20:58:24
مناقصه و مزایده
16:291398/3/19 يكشنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی - شماره مناقصه:88780005

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS  بصورت پراکنده سال 98را پس از شناسایی و ارزیابی کیفی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره:911- 48175 تلفن: 01133804484
2- موضوع و محل اجرای پروژه: ارزیابی پوشش با روش C-SCAN , DCVG-CIPS  بصورت پراکنده سال 98
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجای کار :  350,000,000 ریال به صورت نقدی یا یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی.
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 7,000,000,000  (هفت میلیارد) ریال بر اساس فهارس بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و فهرست بهای وزارت نفت و هزینه اجرای خدمات
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: امور پیمان های منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 98/03/25 الی 98/03/27
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15  مورخ 98/04/12 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز -تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 98/04/30 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن پس از ارزیابی کیفی به مناقصه گران واجد شرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات :  3 ماه که برای یک دوره 3 ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10- شرایط شرکت در مناقصه: الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) ارائه  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته تاسیسات و یا نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده ظرفیت آزاد کاری باشد  ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب بانک مرکزی به شماره 4101090571214379 به نام شرکت انتقال گاز-تنخواه گردان پرداخت- منطقه 9 عملیات انتقال.  د ) ارائه روزنامه رسمی و  آخرین تغییرات شرکت  ه) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما