چهارشنبه 20 آذر 1398   04:36:38
مناقصه و مزایده
15:071398/5/15 سه‌شنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88780009

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: مناقصه  بازسازی ساختمان ایستگاه های مخابراتی استان گیلان را پس از شناسایی، به پیمانکاران ذی صلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175  تلفن: 01133804486
2- موضوع و محل اجرای پروژه: بازسازی ساختمان ایستگاه های مخابراتی استان گیلان - شهرستان های کلشتر، ضیابر، پره سر، جوکندان، حویق
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال به صورت یکی ازتضامین مذکور در  آیین نامه تضمین در معاملات دولتی
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن: 000 000 500 3  (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال براساس فهرست بهای ابلاغی سازمان برنامه و بودجه
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: امور پیمان های منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 98/05/19 الی 98/05/22
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: تا مورخ 98/06/05 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات: ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 98/06/10 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجد شرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات:  3ماه که برای یک دوره 3 ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه: یک مرحله ای
10- شرایط شرکت در مناقصه: الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد ج)  دارا بودن فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 4101090571214379 نزد بانک مرکزی به نام "شرکت انتقال گاز - تنخواه گردان پرداخت – منطقه 9 عملیات انتقال"  د ) دارا بودن آخرین روزنامه رسمی و تغییرات هیئت مدیره شرکت
هـ) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تذکر: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما