سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1398   05:15:19
مناقصه و مزایده
16:041397/9/12 دوشنبه
آگهی فراخوان مناقصه شماره س – 97 - 43 (عمومی/ یک مرحله ای/ ارزیابی ساده )

1- موضوع مناقصه:  "  احداث دو اتاق دمای پایین و سایه بان محل نگهداری روغن در اداره مرکزی منطقه پنج عملیات انتقال گاز"
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شیراز _ بزرگراه امام خمینی (کمربندی احمدآباد) _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز  _ امور پیمانها
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  185.000.000 ( یکصد و هشتاد و پنج میلیون ) ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
4- مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی نوبت اول لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/09/19 می باشد.
5- مهلت عودت اسناد  مناقصه، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهاد قیمت:  حداکثر تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 97/10/03
6- رتبه مورد نیاز:  رتبه معتبر پایه 5 در رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه. در زمان عودت اسناد و همچنین در مرحله گشایش پاکات و انعقاد قرارداد الزامی می باشد. ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان انعقاد قرارداد الزامی است .
7- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه، یک نسخه برابر اصل از کلیه مدارک گواهی صلاحیت معتبر، گواهی کداقتصادی، شناسه ملی و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ، تصویر اساسنامه،آگهی تأسیس وآخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت
8- قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد .
مناقصه گران جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز ایران به آدرسhttp://www.nigc-nigtc .ir (بخش آگهی ها - مناقصه های پیمان) مراجعه و یا با شماره تلفن 38132319-071 / 38132310- 071  امور پیمان های منطقه تماس حاصل فرمایند.
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما