چهارشنبه 26 تير 1398   17:26:30
مناقصه و مزایده
15:481398/2/21 شنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه: 88780002

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خدمات پشتیبانی منطقه 9 عملیات انتقال گاز در سال 98 را پس از شناسایی  به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز (www.nigc-dist9.ir ) مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن:01133804489
2- موضوع و محل اجرای پروژه: خدمات پشتیبانی منطقه9 عملیات انتقال گاز سال 98 - محل اجرا: منطقه 9 عملیات انتقال گازشامل استان های گلستان، مازندران، گیلان (محدوده دشت شاد تا آستارا) می باشد.
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  5،000،000،000  ( پنج میلیارد) ریال به صورت نقدی یا یکی از تضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی  به شماره 123402/ت50659هـ
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن: حدود 175،000،000،000 (یکصد و هفتاد و پنج میلیارد) ریال براساس بخشنامه دستمزد کارگری سال 98 و آنالیز بهای قیمت انجام خدمات
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمان های منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 98/2/21 الی 98/2/23
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت 15 مورخ 98/3/8 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 98/4/10 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجد شرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8-مدت اعتبار پیشنهادات :  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9-فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10- شرایط شرکت در مناقصه:
الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد 
ب) ارائه گواهینامه معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی 
ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز 
د ) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت 
و ) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی) 
هـ) ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*تذکر: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما