چهارشنبه 2 بهمن 1398   19:20:16
مناقصه و مزایده
10:521398/5/23 چهارشنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88780010

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: مناقصه تامین پایداری خط لوله در محدوده گنبک و دره ذغال سنگ را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز ((www.nigc-dist9.ir  مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز ) ساری _ بلوار امیر مازندرانی روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن: 01133804485  
2- موضوع و محل اجرای پروژه: تامین پایداری خط لوله در محدوده گنبک و دره ذغال سنگ - محل اجرا: استان گیلان شهر رودبار
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  500،000،000 (پانصد میلیون) ریال به صورت یکی ازتضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی 
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن: حدود 10،000،000،000 (ده میلیارد) ریال براساس فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: امورپیمان های منطقه9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 98/05/26 الی 98/05/28
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: تا مورخ 98/06/13 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات: ساری - بلوار امیر مازندرانی- روبروی بیمارستان امام خمینی - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 98/07/15 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات: 3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10- شرایط شرکت در مناقصه: الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  ب) دارا بودن گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته ابنیه یا آب از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد.
ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب 4101090571214379  بانک مرکزی  به نام "شرکت انتقال گاز ایران - تنخواه گردان پرداخت - منطقه 9 عملیات انتقال" و کد شبا: IR800100004101090571214379  د ) دارا بودن روزنامه رسمی و آخرین تغییرات هیئت مدیره شرکت  و ) دارا بودن گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)  هـ) دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
*تذکر: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.

روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما