جمعه 25 آبان 1397   17:31:22
مناقصه و مزایده
21:301396/7/22 شنبه
پیگرانی هوشمند خط چهارم سراسری

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی


موضوع مناقصه : پیگرانی هوشمند خط چهارم سراسری

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی همراه با معرفی نامه به امور پیمانها مراجعه نمایند.

1. موضوع مناقصه: پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم سراسری

2. محل و زمان دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد
1.2 محل دریافت اسناد:
ایران-تهران-میدان هفت تیر-شرکت انتقال گاز ایران-پلاک273-طبقه سوم-اتاق 334-امور پیمانها
2.2  آخرین مهلت دریافت اسناد:
پایان وقت اداری 96/7/30
1.2  آخرین مهلت تحویل پیشنهاد
      پایان وقت اداری 14/8/96 .در مقابل اخذ رسید

3. برآورد تقریبی: 200,041,2 یورو

4. نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار : 390,76 یورو

5. سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه
5 . 1 توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قیمت پیشنهادی
5 . 2 الزام دارا بودن تکنولوژی
5 . 3 سوابق انجام کارهای مشابه

6. اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت www.shana.ir موجود می باشد.

7. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81314322 - 88831046 تماس حاصل نمایید.

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما