دوشنبه 30 مهر 1397   14:34:46
مناقصه و مزایده
15:071396/10/20 چهارشنبه
آگهی مزایده شماره 003-96

1- موضوع مزایدهحدود6000 لیتر روغن سوخته و  10000 کیلوگرم ضایعات آهن و 50 بشکه خالی دربوکان و حومه
2- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) تبریز – کیلومتر 15 جاده آذرشهر
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند اجرای کار: پنج درصد مبلغ کل پیشنهادی بصورت نقدی واریز بحساب 553068487 بانک تجارت شعبه سه راه پالایشگاه (کد5530) بنام منطقه 8 عملیات انتقال گاز
4- آخرین مهلت رویت اقلام و دریافت اسناد : تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 96/11/02
5- آخرین مهلت عودت اسناد مزایده: تا ساعت 15 روز سه شنبه  مورخ 96/11/03
6- زمان گشایش پاکات : ساعت 11 روز یکشنبه مورخ 96/11/08
جهت دریافت فرم و کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی www.nigcdist8.ir مراجعه فرمایید .
 
                                                                       
                                                                                    روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما