پنجشنبه 27 دي 1397   12:30:40
مناقصه و مزایده
15:341396/10/20 چهارشنبه
آگهی مزایده شماره 004-96

           
1- موضوع مزایده: حدود 100 بشکه روغن سوخته با بشکه 208 لیتری  در مرکز بهره برداری قره ضیاالدین
2- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت انتقال گاز ایران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) تبریز – کیلومتر 15 جاده آذرشهر
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: پنج درصد مبلغ کل پیشنهادی بصورت نقدی واریز بحساب 553068487 بانک تجارت شعبه سه راه پالایشگاه (کد5530) بنام منطقه 8 عملیات انتقال گاز
4- آخرین مهلت رویت اقلام و دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 15 روز دوشنبه  مورخ 96/11/02
5- آخرین مهلت عودت اسناد مزایده: ساعت 15 روز سه شنبه  مورخ 96/11/03 
6- زمان گشایش پاکات مزایده : روز یکشنبه مورخ 96/11/08 ساعت 10/30 اتاق415 کمیسیون مناقصات
جهت دریافت فرم و کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی
www.nigcdist8.ir  و شماره تلفن 31444411- 041مراجعه فرمایید .

                                                                                روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما