دوشنبه 5 فروردين 1398   02:21:30
مناقصه و مزایده
17:051396/12/19 شنبه
تجدید فراخوان مناقصه شماره س – 96 -40 (عمومی/ دو مرحله ای)

           منطقه پنج عملیات انتقال گاز
"تعمیرات اساسی یک دستگاه سطح  B ،  یک دستگاه سطح  C ، سه دستگاه سطح  D  توربین گازی زیمنس مدل SGT-600 و تامین قطعات مطابق شرح پیمان"
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما