پنجشنبه 29 فروردين 1398   20:21:14
مناقصه و مزایده
15:571397/11/30 سه‌شنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88770007

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: رنگ آمیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت فشار رشت را پس از شناسایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه 9 عملیات انتقال گاز www.nigc-dist9.ir مراجعه نمایند.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه 9عملیات انتقال گاز )
 ساری _ بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق پستی شماره :911- 48175 تلفن: 01133804483
2- موضوع و محل اجرای پروژه: رنگ آمیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت فشار رشت
استان گیلان – شهرستان رشت - انتهای جاده لاکان - ایستگاه تقویت فشار رشت
3- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  283,000,000 ریال (دویست و هشتاد و سه میلیون ریال) به صورت نقدی یا یکی از تضامین مذکور در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین در معاملات دولتی
4- برآورد تقریبی مناقصه و مبانی آن : 5,654,000,000 (پنج میلیارد و ششصد و پنجاه و چهار میلیون) ریال براساس هزینه اجرای خدمات و قیمت بازار
5- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: امور پیمان های منطقه 9 عملیات انتقال گاز از تاریخ 97/12/04 الی 97/12/06
6- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه: تا ساعت 15 مورخ 97/12/20 
7- محل و زمان گشایش پیشنهادات: ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی - سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه 9 عملیات انتقال گاز - تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات 98/02/01 می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجدشرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
8- مدت اعتبار پیشنهادات:  3ماه که برای یک دوره 3ماهۀ دیگر از طرف کارفرما قابل تمدید است.
9- فرایند مناقصه: یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
10- شرایط شرکت در مناقصه:
الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد 
ب) ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری رشته تاسیسات و تجهیزات، نفت و گاز و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه که نشان دهنده دارا بودن ظرفیت آزاد کاری شرکت باشد. 
ج)  ارائه فیش بانکی به مبلغ سیصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 2905500133 به نام منطقه 9 عملیات انتقال گاز. 
د ) ارائه آخرین روزنامه رسمی و تغییرات هیئت مدیره شرکت 
هـ) ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
و) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی (کد اقتصادی)
تذکر: قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت، ارائه گردد.
جهت اطلاع روزنامه
نوبت اول:1394/11/30                                                            
نوبت دوم:1394/12/01 
روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز
                                                                  
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما