پنجشنبه 27 دي 1397   12:30:50
مناقصه و مزایده
15:021396/11/24 سه‌شنبه
آگهی تجدید مناقصه ، شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران

پیمان تهیه و طبخ غذا و اداره رستوران های تاسیسات تقویت فشار گاز اصفهان، دهق، دهاقان و مجتمع اداری و عملیاتی کهریزسنگ
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما