دوشنبه 5 فروردين 1398   02:26:37
مناقصه و مزایده
17:401396/12/19 شنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760021

منطقه 9 عملیات انتقال گاز
احداث برید عرضی در رودخانه کترا به همراه دستک و دیوار نگه دارنده

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما