چهارشنبه 1 فروردين 1397   12:23:58
مناقصه و مزایده
17:401396/12/19 شنبه
آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره مناقصه:88760021

منطقه 9 عملیات انتقال گاز
احداث برید عرضی در رودخانه کترا به همراه دستک و دیوار نگه دارنده

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما