چهارشنبه 26 تير 1398   18:21:09
مناقصه و مزایده
12:561398/2/17 سه‌شنبه
آگهی مناقصه عمومی – دو مرحله ای

تقاضای شماره : DP94-1572870095-MK
P/F GAS TURBINE “RUSTON” TYPE EM85
شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خرید تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان/ فروشندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران - واقع در تهران خیابان ولیعصر – تقاطع نیایش ( آیت ... هاشمی رفسنجانی)- بلوار اسفندیار، پلاک 27.
2- زمان توزیع و آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه :از 98/2/22 تا تاریخ 98/2/25
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 2,632,200,000 ریال به صورت یک یا ترکیبی از تضامین معتبردر  آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/09/22.
4- توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده  شدن).
5- مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 70,000 ریال به شماره حساب 4101090530233049 بانک مرکزی بنام شرکت انتقال گاز ایران  به همراه معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
6-  ((واقع در تهران خیابان ولیعصر – تقاطع نیایش ( آیت ... هاشمی رفسنجانی) - بلوار اسفندیار، پلاک 27.
اداره خریدهای داخلی/  تلفن 81314072 آقای مشایخی.))
قابل ذکر میباشد مبلغ واریزی 70/000 ریالی می بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائید نمی باشد.
ضمناً به اطلاع میرساند:    
• بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
•  مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به آدرس 
WWW.NIGC-NIGTC.IR  بخش آگهی - مناقصه ها٬ مراجعه و یا با شماره تلفن 81314072  شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما