دوشنبه 27 آذر 1396   12:41:07
مناقصه و مزایده
11:021396/9/11 شنبه
آگهی مناقصه عمومی شماره س-96-29

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظر دارد عملیات مذکور را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :
الف- شرح مختصرکار : مناقصه "احداث شش ایستگاه حفاظت کاتدیک و شبکه برق هوایی 20 کیلوولت"
ب- مدت اجرا : 240 روز تقویمی می باشد که 30 روز ابتدای آن بابت تجهیز کارگاه می باشد.
ج- برآورد اولیه تقریبی مناقصه : براورد اولیه و تقریبی کارفرما 000 000 100 7ریال می باشد.
د- تضمین شرکت درمناقصه : مبلغ 000 000 355 ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
ه- محل اجرای کار : شهرستان کازرون، داراب، مرودشت، زاهدشهر و نورآباد
و- شرایط پیمانکاران متقاضی :
  1. داشتن شخصیت حقوقی
  2. داشتن امکانات، ماشین آلات ، نیروهای متخصص موردنیاز و مرتبط با موضوع عملیات
  3. داشتن تجربه و دانش فنی کافی و مرتبط با موضوع عملیات
  4. رتبه معتبر پایه 5 نیرو یا پایه 5 نفت و گاز یا پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
  5. داشتن توانایی مالی کافی به منظور ارائه ضمانت نامه های شرکت در فرایند ارجاع کار، اجرای تعهدات و انجام سایر تعهدات مالی در رابطه با پیمان
  6. داشتن کداقتصادی معتبر و شناسه ملی و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده معتبر
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند (و) فوق می باشند می توانند از تاریخ 1396/09/09 لغایت 1396/09/18 اعلام آمادگی نمایند و با در دست داشتن مدارک ذیل:
1-      نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه با ذکر دقیق موضوع مناقصه ،آدرس دقیق ،کدپستی ، شماره تلفن و نمابر
2-      یک نسخه برابر اصل از گواهی صلاحیت مذکور در بند 4 فوق
3-      یک نسخه برابر اصل از گواهی کداقتصادی و شناسه ملی و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مذکور در بند 6 فوق
4-      تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت
حضوراً به آدرس شیراز- کمربندی احمدآباد – بین شهرک فرهنگیان و فرزانگان- جنب پمپ بنزین فلاح زاده- ساختمان مرکزی منطقه پنج عملیات انتقال گاز- طبقه اول اتاق شماره 115 مراجعه و ضمن تحویل مدارک فوق اوراق گزارش شناخت و استعلام ارزیابی کیفی و همچنین اسناد مناقصه را بطور همزمان دریافت نمایند. مهلت عودت پاکات پیشنهاد قیمت، اسناد مناقصه و مدارک ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1396/10/02 می باشد. ابتدا سوابق متقاضیان مورد ارزیابی کیفی قرار خواهد گرفت و سپس پیشنهادات متقاضیانی که حداقل امتیاز را کسب نموده باشند درسالن جلسات منطقه مفتوح خواهدگردید. جلسه گشایش پاکات مالی راس ساعت 10 صبح تاریخ 1396/10/26 خواهد بود و در صورت تغییر مراتب طی اطلاعیه ای به کلیه مناقصه گران اطلاع رسانی می گردد. صرف تقاضا و ارائه مدرک جهت بررسی و ارائه پیشنهاد قیمت هیچگونه حقی را جهت متقاضیان شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
جهت کسب اطلاعات بیشترمتقاضیان می توانند به سایت www.nigc-dist5.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 38132611 071 تماس حاصل نمایند.
نوبت اول: پنج شنبه 1396/09/09
نوبت دوم: شنبه 1396/09/11
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما