پنجشنبه 29 فروردين 1398   20:31:55
مناقصه و مزایده
12:151397/11/30 سه‌شنبه
مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد پیگرانی هوشمند خطوط "56 سوم  و چهارم سراسری را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه همراه با معرفی نامه به امور پیمان ها مراجعه نمایند.
1. موضوع مناقصه: پیگرانی هوشمند خطوط لوله "56 سوم و چهارم سراسری
2. محل و زمان دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد 
2.1 محل دریافت اسناد:
ایران - تهران - میدان هفت تیر - شرکت انتقال گاز ایران - پلاک273 - طبقه سوم - اتاق 334 - امور پیمان ها
2.2 آخرین مهلت دریافت اسناد:
پایان وقت اداری   97/12/4
2.3 جلسه توجیهی:
 97/12/12     ساعت  14:00 
2.4 محل تحویل اسناد:
ایران - تهران - میدان هفت تیر - شرکت انتقال گاز ایران - پلاک 273 - طبقه سوم جدید - اتاق 324 - کمیسیون مناقصات
2.5  آخرین مهلت تحویل پیشنهاد
پایان وقت اداری 97/12/18  در مقابل اخذ رسید
3. برآورد تقریبی: 3,054,600 یورو 
4. مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  92,243 یورو
5. هزینه اسناد مناقصه:
مبلغ 000, 300 ریال بابت خرید اسناد به شماره حساب 2179058004006 بانک ملی شعبه هفت تیر واریز و فیش آن را ارائه نمایند.
6. سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه
6.1 توانایی ارائه تضمین انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قیمت پیشنهادی
7. اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت shana.ir  موجود می باشد.
8. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81314322-88831046 تماس حاصل نمایید.

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما