پنجشنبه 27 تير 1398   16:09:41
15:131397/6/6 سه‌شنبه
برگزاری جلسه ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران

اولین جلسه ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران با حضور رسول داودی نژاد، معاونین منطقه و روسای واحدها در سالن کنفرانس ستاد برگزار شد.
رسول داودی نژاد در این جلسه از انجام تمامی بندهای جلسه ستاد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سال 96 خبر داد و اظهار کرد: عملکرد واحد پدافند غیرعامل در سال گذشته مطلوب بوده و همه مانورها از انواع A،B،C به نحو احسن انجام شده است.
مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران با اشاره به افزایش مانورهای منطقه خاطرنشان کرد: مانورها باید براساس شاخص تعریف شود، بعد از اجرای آن آسیب شناسی و پیگیری در زمینه بهتر شدن نقاط قابل بهبود انجام شود.
وی در ادامه به لزوم ارزیابی مانورها توسط ستاد پدافند غیرعامل اشاره کرد و افزود: براساس برنامه در سال جدید از هیچ مانوری عقب نیستیم و مانورها به طور جدی پیگیری و در حال انجام است.
لازم به ذکر است، روسای مراکز بهره برداری و تاسیسات تقویت فشار منطقه 9 عملیات انتقال گاز  ایران نیز از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه حضور داشتند.
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما