دوشنبه 5 فروردين 1398   02:10:47
15:251397/8/7 دوشنبه
برگزاری کارگروه پدآفند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت انتقال گاز ایران در تاسیسات تقویت فشار گاز قزوین

یازدهمین کارگروه تخصصی پدآفند غیر عامل و مدیریت بحران شرکت انتقال گاز ایران با حضور رییس ایمنی بهداشت  و محیط زیست شرکت انتقال گاز ایران و نمایندگان مناطق ده گانه شرکت انتقال گاز ایران به میزبانی منطقه سه و در مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز قزوین برگزار گردید.
در این کارگروه مباحثی همچون بروزرسانی چک لیست ها و دستورالعمل ها و ارایه راه حل هایی جهت رفع چالش های موجود پیش روی مناطق در زمینه بحران و پدآفند غیرعامل مطرح گردید.
براساس این گزارش: این کارگروه به صورت فصلی و هر سه ماه یکبار به میزبانی مناطق شرکت انتقال گاز برگزار می شود و در این کارگروه مباحث و مشکلات مربوط به مناطق جهت رفع و بهبود آن ها مطرح می گردد.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما