پنجشنبه 27 دي 1397   12:31:39
15:031396/10/20 چهارشنبه
مسیر و ابنیه خط لوله ٤٨ اینچ پنجم تهران احیا شد

مدیر منطقه سه عملیات انتقال گاز ایران از عملیات بازسازی ابنیه، پاکسازی حریم و تسطیح و مرمت جاده سرویس خط لوله ٤٨ اینچ پنجم تهران در حداقل زمان ممکن و با تلاش بی وقفه نیروهای مرکز بهره برداری خطوط لوله تهران خبر داد.
صادقپور انجام این عملیات را بر اساس اولویت بندی و برنامه ریزی صورت گرفته توسط این مرکز نگهداری خط لوله دانست و افزود؛ طی عملیات مذکور که در زمان کمتر از یک ماه به انجام رسید بیش از ٢٠٠ مورد آب بردگی و مسیر آبرو فصلی ترمیم شده و ١٥مورد برداشت و جابجایی مخلوط رودخانه ای با حجم مجموع بیش از ٣٥٠٠٠ متر مکعب که توسط آبراه های فصلی غیر قابل کنترل به مسیر خط لوله انتقال داده شده یا بر اثر فرسایش ترانشه های مجاور منجر به بسته شدن مسیر تردد و دسترسی به لوله شده بود، انجام شد.
شایان ذکر است: خط لوله انتقال گاز 48 اینچ پنجم تهران به عنوان یکی از استراتژیک ترین خطوط انتقال گاز به کلان شهر تهران، به طول ٤٩ کیلومتر از پارچین شروع و با گذشتن از مسیر کوهستانی و نقاط صعب العبور تا تأسیسات تقلیل فشار پنجم تهران ادامه یافته و تأمین گاز مصرفی شرق تهران را برعهده دارد.
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما