چهارشنبه 20 آذر 1398   04:13:44
اطلاعیه ها
09:531398/5/9 چهارشنبه
آگهی تجدید مناقصه عمومی – دو مرحله ای

تقاضای شماره : DP90/65718-70050-AO
P/F Ball  Valve 42”

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خرید تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان/ فروشندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران - واقع در  تهران – خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش ( ایت ... هاشمی رفسنجانی ) - بلوار اسفندیار  پلاک 27
2- زمان توزیع و آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 98/5/13 تا تاریخ 98/5/16
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 21000 یورو یا معادل ریالی آن براساس نرخ تسعیر سامانه نظارت ارز سنا در زمان تسلیم ضمانت نامه به صورت یک یا ترکیبی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/09/22.
4- توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده  شدن).
5- مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 70,000 ریال به شماره شبا IR 150 100 00 410 109 0530 23 3049 بانک مرکزی بنام شرکت انتقال گاز ایران  به همراه معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
ستاد شرکت انتقال گاز ایران - واقع در  تهران – خیابان ولی عصر – تقاطع نیایش ( ایت ... هاشمی رفسنجانی ) - بلوار اسفندیار پلاک 27 اداره خریدهای داخلی/  تلفن 81314108 آقای  فضلی))
قابل ذکر می باشد مبلغ واریزی 70/000 ریالی می بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائید نمی باشد.
ضمناً به اطلاع می رساند:    
•  بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
•  مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به آدرس 
WWW.NIGC-NIGTC.IR بخش آگهی - مناقصه ها٬ مراجعه و یا با شماره تلفن 81314108  شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما