سه‌شنبه 31 ارديبهشت 1398   04:08:08
اطلاعیه ها
12:131397/3/19 شنبه
فراخوان مناقصه عمومی – یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی تخصصی ساختمان ستاد خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی را به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و استعلام ارزیابی کیفی همراه با اعلام آمادگی کتبی ، فیش واریزی بابت هزینه اسناد و گواهی نامه های خواسته شده در بند 5 به واحد امور پیمان های شرکت مراجعه نمایند .
1) موضوع مناقصه : خدمات پشتیبانی عمومی تخصصی ساختمان ستاد انتقال گاز
2) محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادها
2-1 ) محل دریافت اسناد : تهران – میدان هفتم تیر – جنب مسجد الجواد – شماره 273 – طبقه سوم جدید - امور پیمان ها
2-2 ) زمان و مهلت دریافت اسناد : توزیع اسناد مناقصه بین مناقصه گران از تاریخ 97/03/20 الی 97/03/27 می باشد .
2-3) تحویل پیشنهادها : پیشنهادات حداکثر باید تا ساعت 16 روزشنبه مورخ 97/04/09 در مقابل اخذ رسید کتبی به کمیسیون مناقصات اتاق 324 تحویل گردد .
2-4) گشایش پیشنهاد ها : پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه مورخ 97/04/24 در کمیسیون مناقصات شرکت انتقال گاز ایران .
2-5) برآورد اولیه مناقصه  مبلغ 78.711.700.000 ریال میباشد .
تذکر : در صورت تغییر تاریخ بازگشایی از طریق اطلاعیه کتبی ، زمان گشایش پاکات به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید .
3) نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3.074.234.000 ریال متناسب با انواع تضمین های اعلام شــــده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402 / ت 50569 هـ  مورخ 94/9/22
4) نحوه دریافت اسناد و هزینه آن :
 متقاضیان شرکت در مناقصه  جهت دریافت اسناد می توانند به نشانی قید شده در بند دو فراخوان مراجعه نمایند .همچنین مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد را به شماره حساب 2179058004006 بانک ملی شعبه میدان هفت تیر واریز و فیش آن را به همراه اعلام آمادگی ارائه نماید .
5) سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه
5-1)  توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ اولیه پیمان
5-2) ارائه گواهی صلاحیت معتبردر رسته خدمات عمومی ، تعمیر و نگهداری و امورتاسیسات
5-3) مناقصه گران موظف به ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی، گواهی صلاحیت رتبه بندی و آخرین صورت های مالی حسابرسی  شده می باشند .
6) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت shana.ir  موجود می باشد .
7) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81313189 و  81314164 تماس حاصل نمائید .
پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که بر اساس آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تائید صلاحیت شده باشد .
                                                                                                      روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما