پنجشنبه 27 تير 1398   15:56:17
اطلاعیه ها
14:491397/6/12 دوشنبه
آگهی شناسایی پیمانکار به منظور امکان سنجی به کارگیری کمپرسورهای سیار گاز در منطقه یک عملیات انتقال گاز

این منطقه در نظر دارد به منظور فشرده سازی حداکثر تا 4 میلیون مترمکعب گاز ترش در روز به مدت سه الی 5 سال از فشار تقریبی psi 150 به فشار psi 900 اقدام به اخذ پیشنهادات فنی و مالی نماید، لذا از اشخاص حقوقی و شرکت های دارای صلاحیت با تجربه و دارای سوابق کاری مرتبط در زمینه یاد شده که تمایل به همکاری با این منطقه را دارند دعوت می شود پس از انتشارآگهی نوبت دوم به مدت 10 روز کاری نسبت به تحویل درخواست کتبی خود با ذکر رشته فعالیت و مدارک و اسناد زیر به آدرس خوزستان، امیدیه، میانکوه، شرکت انتقال گاز، منطقه یک، معاونت مهندسی و خدمات فنی اقدام نمایند، شایان ذکر است نحوه انجام خدمات بر مبنای مناقصه ای خواهد بود که متعاقباً با دعوت از پیمانکاران احراز صلاحیت شده ناشی از این آگهی تعیین خواهد شد، در ضمن این منطقه از هرگونه پیشنهاد فنی استقبال خواهد نمود.
الف- مشخصات کامل شرکت شامل تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات، آدرس، تلفن، نمابر و پست الکترونیک، به همراه گردش مالی سه سال گذشته و میزان اعتبار نزد بانک های مورد تائید بانک مرکزی ایران
ب- ساختار سازمانی و مشخصات کامل اعضا هیئت مدیره شامل مدارک تحصیلی و سوابق کاری
ج- خلاصه ای از سوابق و فعالیت های کاری مشابه با خدمات مورد تقاضا به همراه رضایت نامه و مستندات مربوطه
د- ارائه سوابق کاری نیروهای متخصص در خصوص موضوع یاد شده
هـ- لیست ماشین آلات و تجهیزات فنی
و- داشتن امکانات کارگاهی و تعمیراتی با ارائه مستندات کافی
ز- ارائه پیشنهادات فنی در رابطه با نحوه انجام خدمات مربوطه
بدیهی است مدارک ارسالی مسترد نخواهد گردید و همچنین ارسال مدارک فوق هیچ گونه حقی برای متقاضیان جهت ارجاع کار و انعقاد قرارداد ایجاد نخواهد نمود و در هر حال تشخیص توان متقاضیان با منطقه یک عملیات انتقال گاز خواهد بود. 
تلفن امور پیمانها منطقه یک: 52654511-0611
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت منطقه 1 عملیات انتقال گاز به آدرس:
www.nigc-zone1.ir     مراجعه فرمائید .
روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز
آدرس: خوزستان – امیدیه – میانکوه – شرکت انتقال گاز ایران منطقه یک

تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما