پنجشنبه 27 دي 1397   12:32:53
اطلاعیه ها
11:151396/11/14 شنبه
آگهی مناقصه عمومی شماره س-96-34

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظر دارد عملیات مذکور را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید :
الف- شرح مختصرکار : مناقصه " تعویض پوشش 19720 متر طول از خط لوله دوم سراسری با مواد پوششی پلی یورتان دوجزئی 100 درصد جامد "
ب- مدت اجرا : 480 روز  تقویمی می باشد که 30 روز ابتدای آن بابت  ارایه مدارک و اخذ تاییدیه امور بازرسی فنی می باشد.
ج- برآورد اولیه تقریبی مناقصه : -
د- تضمین شرکت درمناقصه : مبلغ 6920000000 ریال مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی
ه- محل اجرای کار : حد فاصل کیلومتر 90 الی 110 مسیر خط لوله "56  دوم سراسری در حوالی شهرستان دشتی
و- شرایط پیمانکاران متقاضی :
1. داشتن شخصیت حقوقی
2. داشتن امکانات، ماشین آلات ، نیروهای متخصص موردنیاز و مرتبط با موضوع عملیات
3. داشتن تجربه و دانش فنی کافی و مرتبط با موضوع عملیات
4. رتبه معتبر پایه 3 نفت و گاز یا پایه 2 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه – ارائه گواهی صلاحیت معتبر ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
5. داشتن توانایی مالی کافی به منظور ارائه ضمانت نامه های شرکت در فرایند ارجاع کار، اجرای تعهدات و انجام سایرتعهدات مالی در رابطه باپیمان
6. داشتن کداقتصادی معتبر وشناسه ملی و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
متقاضیانی که دارای شرایط مذکوردربند (و) فوق می باشند می توانند از تاریخ 1396/11/11  لغایت 1396/11/21 اعلام آمادگی نمایند و با به همراه داشتن مدارک ذیل:
1- نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه با ذکر دقیق موضوع مناقصه ، آدرس دقیق ، کدپستی ، شماره تلفن و نمابر
2- یک نسخه برابر اصل از گواهی صلاحیت مذکور دربند 4 فوق
3- یک نسخه برابراصل از گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی و گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده مذکور دربند 6 فوق
4- تصویر اساسنامه ، آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت

حضوراً به آدرس شیراز - کمربندی احمدآباد – بین شهرک فرهنگیان و فرزانگان - جنب پمپ بنزین فلاح زاده - ساختمان مرکزی منطقه پنج عملیات انتقال گاز - طبقه اول اتاق شماره 113 مراجعه و ضمن تحویل مدارک فوق اوراق گزارش شناخت و استعلام ارزیابی کیفی، کاربرگ پیشنهاد فنی بازرگانی و همچنین اسناد مناقصه را بطور همزمان دریافت نمایند. مهلت عودت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، پاکات پیشنهاد قیمت، اسناد مناقصه، پیشنهاد فنی بازرگانی و مدارک ارزیابی کیفی حداکثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1396/12/05 می باشد. ابتدا سوابق متقاضیان مورد ارزیابی کیفی قرارخواهدگرفت. در مرحله بعد ارزیابی پیشنهاد فنی بازرگانی مناقصه گران حائز صلاحیت در ارزیابی کیفی صورت گرفته  و سپس پیشنهادات متقاضیانی که حداقل امتیاز راکسب نموده باشند در ستاد شرکت انتقال گاز مفتوح خواهدگردید. جلسه گشایش پاکات مالی راس ساعت 11 صبح تاریخ 1396/12/27 خواهد بود و در صورت تغییر مراتب طی اطلاعیه ای به کلیه مناقصه گران اطلاع رسانی می گردد. صرف تقاضا وارائه مدرک جهت بررسی و ارائه پیشنهاد قیمت هیچگونه حقی راجهت متقاضیان شرکت درمناقصه ایجاد نخواهدکرد.
جهت کسب اطلاعات بیشترمتقاضیان می توانند به سایت
www.nigc-dist5.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 38132310 071 تماس حاصل نمایند.

نوبت اول: چهارشنبه 1396/11/11
نوبت دوم: شنبه     1396/11/14          
                                                               روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز


تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما