جمعه 3 اسفند 1397   20:44:44
اطلاعیه ها
09:571397/7/8 يكشنبه
مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه بومی سازی پیگرانی هوشمند "56 و اجرای پیگ هوشمند به طول 2500 کیلومتر توسط پیگ های ساخته شده داخلی را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی همراه با معرفی نامه به امور پیمان ها مراجعه نمایند.
1. موضوع مناقصه: بومی سازی پیگرانی هوشمند "56 و اجرای پیگ هوشمند به طول 2500 کیلومتر توسط پیگ های ساخته شده داخلی
2. محل و زمان دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد
2.1 محل دریافت اسناد:
ایران - تهران - میدان هفت تیر - شرکت انتقال گاز ایران - پلاک 273 - طبقه سوم جدید - اتاق 334 - امور پیمان ها
2.2 آخرین مهلت دریافت اسناد:
پایان وقت اداری  97/7/18
2.3 محل تحویل اسناد:
ایران - تهران - میدان هفت تیر - شرکت انتقال گاز ایران - پلاک 273 - طبقه سوم جدید - اتاق 324 - کمیسیون مناقصات
2.4 آخرین مهلت تحویل پیشنهاد:
پایان وقت اداری 97/8/2 در مقابل اخذ رسید
3. برآورد تقریبی:  5,500,000 یورو  معادل 412,500,000,000 ریال
4. نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار : 130.000 یورو معادل 9,750,000,000 ریال
5. سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه
5.1 توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قیمت پیشنهادی
6.اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور و در سایت shana.ir  موجود می باشد.
7. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81314322 - 88831046 تماس حاصل نمایید.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما