سه‌شنبه 21 آبان 1398   04:52:26
اطلاعیه ها
10:301398/4/12 چهارشنبه
آگهی مناقصه، شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی پیمانکاران

منطقه دو عملیات انتقال گاز درنظر دارد تعویض پوشش 3600 متر از خط لوله گاز56 اینچ دوم سراسری با اعمال مواد پوششی اپوکسی مایع را پس از ارزیابی کیفی وفنی به پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید، لذا متقاضیانی که واجد شرایط اعلام شده باشند، می توانند درخواست کتبی خود را به همراه مدارک مورد نیاز جهت اعلام آمادگی حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به دفتر امور پیمان های منطقه دو عملیات انتقال گاز ارایه نمایند.
اطلاعات مناقصه: 
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عملیات انتقال گاز
2) مدت اجرای پیمان: 14 ماه شمسی
3) مکان اجرای‌ پروژه: از کیلومتر 400+421 تا کیلومتر 427 به صورت پراکنده
4) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 4.580.000.000 ریال
5) پیمانکار بایستی توانایی ارایه ضمانت نامه های شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات و پیش پرداخت (مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659 هـ‌. مورخ 94/9/22 هیات محترم وزیران) را دارا باشد.
6) مهلت دریافت فرم های ارزیابی کیفی و فنی و اسناد مناقصه: 98/4/22 به مدت 3 روز
7) زمان عودت فرم های استعلام ارزیابی کیفی، فنی و اسناد مناقصه: ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 98/5/9
8) محل دریافت فرم های استعلام ارزیابی کیفی، فنی و اسناد مناقصه: کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عملیات انتقال گاز – امور پیمان ها - تلفکس: 36281413-031
9) فرایند مناقصه: عمومی - دو مرحله ای (ارزیابی کیفی و فنی)
10) محل گشایش پیشنهاد قیمت‌: تهران خیابان ولیعصر – تقاطع نیایش (آیت ا... هاشمی رفسنجانی) بلوار اسفندیار پلاک 27
11) زمان گشایش پیشنهادها: متعاقباً اعلام می گردد.
12) مدت اعتبار پیشنهادات: حداقل 3 ماه شمسی
13) قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
(اسناد ارزیابی کیفی و فنی و پیشنهاد مالی همزمان توزیع و جمع آوری می گردد)
ضمناً هزینه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.
شرایط و مدارک مورد نیاز متقاضیان
 ارایه گواهینامه معتبر اصل/برابراصل شامل: تایید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل پایه 4 رشته تاسیسات و تجهیزات یا پایه 4 رشته نفت و گاز و یا پروانه معتبر از مراجع صلاحیت دار در زمینه خدمات موضوع پیمان
  گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 کد اقتصادی و شناسة ملی
 گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 گواهی امضای مجاز و تعهد آور صاحبان امضا براساس آگهی آخرین تغییرات معتبر
 صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1396
 مدارک ارزیابی کیفی شامل: توان مالی، تجربه در زمینه اجرا و تامین کالا پروژه، حسن سابقه کافی، توان تجهیزاتی، توان فنی - برنامه ریزی و الزامات HSE برای اجرای موضوع پیمان
ضمناً آگهی فوق در سایت های ذیل نیز قابل مشاهده می باشد.
WWW. SHANA.IR  
WWW. NIGC-NIGTC. IR 
WWW. NIGC-DIST2. IR
http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/04/12 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/13
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما