شنبه 29 تير 1398   11:00:51
اطلاعیه ها
10:011397/11/10 چهارشنبه
آگهی تجدید مناقصه عمومی – دو مرحله ای

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد خرید تقاضای فوق را از طریق برگزاری مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی به تولید کنندگان/ فروشندگان واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید:
1- مناقصه گزار: ستاد شرکت انتقال گاز ایران - واقع در میدان هفت تیر جنب مسجد خیابان بهار مستیان، پلاک 273.
2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا تاریخ 97/11/15
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  مبلغ 5,900,000,000 ریال به صورت یک یا ترکیبی از تضامین معتبر در آئین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/09/22.
4- توانایی تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد کل مبلغ پیشنهادی (در صورت برنده  شدن).
5- مناقصه گران می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ 70,000 ریال به شماره حساب 2179058004006 بانک ملی شعبه هفت تیر بنام شرکت انتقال گاز ایران به همراه معرفی نامه به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
(( میدان هفت تیر - جنب مسجد الجواد - شماره 273 - اداره خریدهای داخلی/ تلفن 81314072 آقای مشایخی.))
قابل ذکر می باشد مبلغ واریزی 70/000 ریالی می بایست به صورت فیش بانکی معتبر ارائه گردد و سایر موارد (اینترنتی/دستگاه خود پرداز و ....) مورد تائید نمی باشد.
ضمناً به اطلاع می رساند:    
•  بازگشایی پاکات در محل برگزاری کمیسیون مناقصات ستاد شرکت انتقال گاز خواهد بود و زمان بازگشایی متعاقباً اعلام خواهد شد.
•  مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی شرکت انتقال گاز به آدرس  
WWW.NIGC-NIGTC.IR بخش آگهی - مناقصه ها٬ مراجعه و یا با شماره تلفن 81314072  شرکت انتقال گاز تماس حاصل نمایند.
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما