پنجشنبه 27 دي 1397   13:46:27
اطلاعیه ها
15:111396/11/15 يكشنبه
فراخوان مناقصه شماره 96/18 (عمومی/ یک مرحله ای)

منطقه پنج عملیات انتقال گاز در نظردارد خدمات "تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقویت فشار گاز خاوران، جهرم، ارسنجان ، صفاشهر و آباده " را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 8 ؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی به شماره 07138407776 (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1)  موضوع مناقصه: " تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان ایستگاه های تقویت فشار گاز خاوران، جهرم، ارسنجان ، صفاشهر و آباده"
2)  نام و نشانی مناقصه گزار: شیراز _ بزرگراه امام خمینی (کمربندی احمدآباد) _ حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان _ جنب پمپ بنزین فلاح زاده _ منطقه پنج عملیات انتقال گاز _ امور پیمانها
3)  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از 2,050,000,000 (دو میلیارد و پنجاه میلیون) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد :
الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
ب) اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب 7846330015 بانک تجارت شعبه دانشگاه شیراز بنام منطقه 5 عملیات انتقال گاز
پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن
ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
 تبصره یک : ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
4)  مبلغ برآورد اولیه مناقصه: مبلغ برآورد اولیه عبارتست از   41،000،000،000 (چهل ویک میلیارد) ریال می باشد.
5)  تاریخ و مهلت مواعد زمانی مناقصه :
5-1) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/11/23 می باشد.
5-2) عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی" : پاکت حاوی اسناد یادشده تا ساعت 16 روز دو شنبه 96/12/07 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها، تحویل داده می شود.
5-3) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران حائز صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی در دعوتنامه تعیین و به اطلاع می رسد.
5-4)گشایش پیشنهادها : پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان عودت "تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار"، "اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت" اطلاع رسانی خواهد شد.
6)  هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از 500/000 (پانصد هزار) ریال که می بایست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
7)  مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
8)  سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
8-1) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
8-2)ارائه تصویر برابر اصل گواهی صلاحیت معتبر در رشته امور آشپزخانه  و گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
8-3) ارائه تصویر برابر اصل کد اقتصادی، شناسنامه ملی ، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال 1395
9)  اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 3150647 و سایتwww.nigc-dist5.ir   قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310 یا 07138132319
 
آگهی نوبت اول :    96/11/14
آگهی نوبت دوم :   96/11/16
روابط عمومی منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران
 
تاریخ به روز رسانی:.
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما